Spotkania z rodzicami

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu zaprasza na spotkania  rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 zaczną po raz pierwszy  uczęszczać  do: 

  • klas I w SP 21 -w dniu 17.06.2015 r. w budynku SP 21 o godzinie 17:00 
  • oddziałów przedszkolnych ( „0”) w SP 21- w dniu 18.06.2015 r. w budynku SP 21 o godzinie 17:00 
  • Przedszkola nr 7 – w dniu 18.06.2015 r. w budynku Przedszkola nr 7 o godzinie 16:00