Sukces uczennicy klasy VI w międzyszkolnym, przyrodniczym, multimedialnym konkursie „Ekologia? Bez oporów!”

W marcu został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs przyrodniczy zorganizowany przez Gimnazjum Nr 40im. Noblistów Polskich we Wrocławiu oraz nauczycielkę przyrody panią Natalię Kaszluk. Komisja konkursowa przyznała w kategorii prezentacja multimedialna nagrodę dla uczennicy naszej szkoły:

  • II miejsce zajęła Nicola Szmuc z kl VI, Szkoła Podstawowa nr 21,
    opiekun p. Natalia Kaszluk

Celami konkursu było m.in.:

  • pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów i znaczącego wpływu człowieka na środowisko,
  • uświadomienie potrzeby ochrony środowiska i oszczędzania surowców nieodnawialnych,
  • poznanie korzyści płynących ze stosowania alternatywnych źródeł energii i z recyklingu.

W tym roku konkurs został objęty patronatem przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nikoli serdecznie gratulujemy, a pozostałych uczniów zachęcamy do udziału w konkursach przyrodniczych!