Rozstrzygnięcie przyrodniczego Konkursu fotograficznego ,,Pocztówka z Wrocławia”

20 października 2014 roku został rozstrzygnięty międzyszkolny, przyrodniczy konkurs fotograficzny. Konkurs organizowany był przez Terapeutyczną Szkołę Podstawową nr 119 we Wrocławiu dla wszystkich dzieci w wieku do lat 13, świetlic środowiskowych, domów kultury, ośrodków wychowawczych oraz różnych typów szkół podstawowych.

Celem konkursu było przybliżenie piękna parków wrocławskich, korzystanie z różnych źródeł informacji, rozwijanie własnej wyobraźni, oryginalności pomysłów i wykorzystanie komputera jako uniwersalnego środka wyrazu w twórczości artystycznej, kształcenie wrażliwości estetycznej wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

W konkursie wzięło udział 15 placówek, w tym nadesłano ponad 100 prac.
Zostały przyznane 3 miejsca na podium oraz 6 wyróżnień, w tym wyróżnienie dla ucznia naszej szkoły: Mateusza Majchrzaka z klasy IV, któremu serdecznie gratulujemy! Koordynatorem konkursu w naszej szkole była p. Natalia Kaszluk (nauczycielka przyrody).

Nagrody ufundowane przez Wydział Edukacji zostaną przekazane do placówek do 30.10.2014r.