Wybory do Samorządu Uczniowskiego

01.10. 2014 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na Rzecznika Praw Ucznia w SP 21.

W skład Komisji wyborczej weszli:
Przewodnicząca: Monika Dubik
Zastępca przewodniczącego: Jakub Mączka
Sekretarz: Dawid Puzanowski
Członkowie : Marta Dolata, Kamila Krzewicka.

Do Głosowania przystąpiło 62 uczniów. Oddano 62 głosy na kandydatów do SU oraz 62 głosy na Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznikiem Praw Ucznia z ilością 26 głosów została Pani Natalia Kaszluk.

Wśród kandydatów do SU : 25 otrzymała Zosia Borecka z kl. 4, 11- Zuzanna Surma z kl. 6, 9 – Barbabra Cząstkiewicz z kl. 3 oraz 4- Mikołaj Wysocki z kl. 5.

2.10 2014 odbyło się krótkie spotkanie powyborcze, na którym przydzielono funkcje w SU oraz rozmawiano o propozycjach działań SU na ten rok szkolny.

Przewodnicząca SU: Zofia Borecka
Zastępca: Zuzanna Surma
Sekretarz: Barbara Cząstkiewicz oraz Mikołaj Wysocki

Pozostali uczestnicy wyborów zostali zapisani jako członkowie SU przy SP 21

 

Opiekun SU

Marta Dolata