III Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w III Mistrzostwach Dolnego Śląska w Sudoku,  które odbędą się 10.01.2014.

Na chętnych czekamy do 9.01.2014.

regulamin Mistrzostw

1. Organizatorem zawodów jest Fundacja Matematyków Wrocławskich we współpracy z serwisem Pitagoras.pl.
2. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny i otwarty.
3. Uczniowie biorą udział w eliminacjach w macierzystych szkołach
4. Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
a) klasy I-III SP
b) klasy IV-VI SP
c) gimnazja
d) szkoły ponadgimnazjalne
e) dorośli (studenci, nauczyciele, rodzice i inni).
5. Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
6. Za każde zadania można otrzymać
a) maksymalną liczbę punktów – za poprawnie wypełniony diagram
b) część całkowitą z 50% punktów – za diagram wypełniony co najmniej w połowie
c) 0 punktów – za diagram pusty lub z co najmniej jedną źle wpisaną cyfrą

Więcej informacji na stronie:

http://www.fmw.uni.wroc.pl/?q=dla-uczni%C3%B3w/mistrzostwa-w-sudoku/mistrzostwa-dolnego-%C5%9Bl%C4%85ska-w-sudoku

Koordynator – Iwona Szymanowicz