SPARTAKIADA w ZSP nr 5

W dniu 30.10.2013 r w sali gimnastycznej naszej Szkoły odbyła się SPARTAKIADA  Wzięły w niej udział dzieci z Przedszkola nr 7 (starszaki) oraz dzieci z  kl. I b Szkoły Podstawowej nr 21

Celem Spartakiady było:

 

  • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu

  • Rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci

  • Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole

  • Poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

  • Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa

  • Wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych

  • Poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego

  • Integracja dzieci z przedszkola i szkoły.

 

JURY W SKŁADZIE: T. Galewska, K. Sieradzka, J. Andrasiewicz czuwało nad prawidłowością wykonywanych przez dzieci konkurencji.

Wszystkie dzieci bawiły się doskonale co widać na poniższych fotografiach 🙂

Imprezę koordynowały panie:

Agata Babińska, Agnieszka Żoud, Agnieszka Dziekan

SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 112SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 072  SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 076 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 078 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 095 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 103 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 091SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 109 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 114 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 124 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 131 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 134SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 141 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 164 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 146 SPARTAKIADA 2013 Z AGATĄ KL. I i przedszkolaki 179