Projekt edukacyjny „Pokaz mody wiosennej”

014Tytuł projektu: „XI Wielki Pokaz Mody Wiosennej”
Zakres projektu:
– umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zbliżającej się wiosny,
– uwrażliwienie na piękno budzącej się po zimie przyrody,
– organizacja przedszkolnego i międzyprzedszkolnego dnia wiosny.
Formy projektu:
– muzyczna,
– ruchowa,
– plastyczno – techniczna,
– praktycznego działania,
– literacka
Koordynatorzy projektu:
Wicedyrektor ZSP nr 5, Dyrektor Przedszkola nr 7 Teresa Galewska
Liczba dzieci: społeczność przedszkolna, reprezentacja wrocławskich przedszkoli

009Realizacja:
– dyrektor przedszkola Teresa Galewska
– nauczycielki przedszkola:B.Głuch, B. Krajewska, A. Dziekan, A. Babińska, A. Nowicka
Osoby współuczestniczące w realizacji projektu:
– personel techniczny i administracyjny
– nauczyciel rytmiki
– rodzice

010 011
Cele projektu:
zachęcanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie;
rozpoznawanie zwiastunów wiosny;
zapoznanie z ludowymi tradycjami dotyczącymi pożegnania zimy i powitania wiosny;
rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórcze;
kształtowanie wrażliwości muzycznej i ekspresji ruchowej;
kształtowanie nawyków zdrowego żywienia;
kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
stwarzanie okazji do nawiązywania prawidłowych relacji pomiędzy uczestnikami konkursu poprzez udział we wspólnej zabawie;
kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy przez zabawy integracyjne

012 013