Miejski Konkurs Recytatorski „Spotkanie z wierszem”

W dniu 05.03.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 21 na Osobowicach odbył się już XIII Miejski Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z wierszem” dla uczniów klas I –III. Głównym celem recytatorskich zmagań było uwrażliwianie uczniów na piękno mowy polskiej, rozwijanie poetyckich zainteresowań, kształtowanie umiejętności pięknej recytacji, a także rozpropagowanie wśród dzieci ogólnopolskiej akcji „ Polska – dodaj do ulubionych”.
W szranki poetyckich zmagań stanęli uczniowie ze szkół podstawowych dzielnicy Psie Pole. W sumie o miano najlepszych recytatorów dzielnicy rywalizowało 32 uczestników, którzy zostali wyłonieni podczas szkolnych eliminacji. Naszą szkołę reprezentowali: Anna Kubiak z klasy III, Barbara Cząstkiewicz z klasy I, Tymoteusz Kubica z klasy I. Interpretacje wierszy pełne były dziecięcego zaangażowania i uroku. Każda recytacja była niepowtarzalna.
Jury wyróżniło i nagrodziło trzech laureatów, którzy będą reprezentować dzielnicę Psie Pole w finale XIII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego. Laureatami konkursu zostali: Agata Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 107, Dominika Gasik ze Szkoły Podstawowej nr 20, Paweł Maciejewski ze Szkoły Podstawowej nr 50.              Finał konkursu recytatorskiego odbędzie się 09.04.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej 28.
Organizatorzy konkursu zapewnili wszystkim uczestnikom dyplomy i podziękowania dla nauczycieli oraz poczęstunek sponsorowany przez Radę Rodziców przy SP 21.

Jolanta Adamczewska