Międzynarodowy konkurs „Kangur matematyczny 2013”

Konkurs odbędzie się  w naszej szkole 21 marca 2012 r. (czwartek) w godz. od 9:00 – 10:30

Lista zgłoszonych osób: 11

Każdy uczestnik otrzymuje w dniu konkursu nagrodę uczestnictwa.

Konkurs „Kangur” przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach

„Żaczek”    klasa 2 szkoła podstawowa,
„Maluch”     klasy 3 i 4 szkoła podstawowa
„Beniamin”    klasy 5 i 6 szkoła podstawowa,

Konkurs ma charakter jednorazowego testu, bez eliminacji wstępnych.

Zadania są ustalane przez Międzynarodową Komisję. Inicjatorem
Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY jest organizacja
Association Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu.

Ogólnopolskim Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.
Regionalnym Organizatorem Konkursu w województwie dolnośląskim
jest Towarzystwo Matematyczne „LIMES” z Lubina.

Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym,
uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną
obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 8 zł od osoby

Każda szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma imienną listę wyników oraz informacje o podziale i rozdaniu nagród.

Wszystkie potrzebne informacje, zadania z lat ubiegłych znajdziecie na stronie: www.kangur.lubin.pl