Nowy Rok 2013

Aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła i ciepła,
rodzinnej atmosfery
a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność

Tego życzą:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5,
grono pedagogiczne oraz cała społeczność zespołu.